O mně

Vystudovala jsem psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracuji pod pravidelnou supervizí a nadále se v oboru vzdělávám.

Jsem absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku INSTEP, který probíhal v gestalt modalitě. Výcvik zahrnoval část sebezkušenostní, nácvikovou i supervizní. Výcvik mě osobně i profesně obohatil a dodnes z něj čerpám pro svoji praxi. Stále se zúčastňuji řady kurzů. Jsem přesvědčena, že člověk se má neustále čemu učit.

Terapie, kterou nabízím, je ovlivněna gestalt přístupem, vždy je ale individuálně šitá na míru a vychází z vašich potřeb. Kromě gestalt přístupu je můj záběr především transpersonální. Mám dvacet let zkušeností práce s mimořádnými stavy vědomí (např. holotropní dýchání). Sebeúzdravný a transformační potenciál těchto stavů mi radikálně změnil život k lepšímu. V roce 2017 jsem zahájila výcvik facilitátorů holotropního dýchání - Grof Transpersonal Training. Ve své praxi se rovněž věnuji klientům, kteří se ocitají v mimořádných stavech vědomí spontánně, tj. klientům v psychospirituální krizi. Věnuji se i klientům, kteří potřebují pracovat na integraci zážitku rozšířeného vědomí.

Pod hlavičkou Mezinárodního transpersonálního centra Holos, z.s. v Opavě jsem v letech 2017-2019 pomáhala jako trainee facilitátor na seminářích holotropního dýchání. Šlo o práci s velice širokou cílovou skupinou - na semináře jezdí lidé zajímající se o spiritualitu a seberozvoj a dále i řada lidí s psychiatrickými potížemi (např. deprese, úzkosti, závislosti).

Mám mnohaleté zkušenosti s prací s drogovými uživateli a závislými (drogy, alkohol, gambling) pod hlavičkou Podané ruce o.p.s.. Prošla jsem různými drogovými službami - začínala jsem jako terénní sociální pracovnice (streetworker), pracovala jsem v terapeutické komunitě, v doléčovacím centru,  ambulantním terapeutickém centru anebo v programu s klienty v kofliktu se zákonem. Hodně zkušeností mám také v práci s uživateli drog v prostředí noční zábavy.

Pod hlavičkou České psychedelické společnosti, z.s. jsem v roce 2017 stála u zrodu projektu PsyCare a byla jsem jeho hlavním koordinátorem. Jde o inovativní projekt práce s uživateli psychedelik a jiných látek v terénu - v prostředí hudebních festivalů. Smyslem je snížit rizika vyplývající z užívání psychedelik v takovém prostředí. Stala jsem se tak průvodcem pro lidi, kteří zažívají náročnou psychedelickou zkušenost a pomáhala jim zkušeností projít a následně ji zpracovat. Rozhovor se mnou o projektu zde.

Ve volném čase jsem ráda v přírodě a cvičím jógu.