Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je účinná a bezpečná technika práce s mimořádným stavem vědomí,
do kterého se dostanete pomocí zrychleného dýchání, poslechu evokativní hudby a eventuelně pomocí práce s tělem. V průběhu procesu může dojít k uvolnění potlačených emocí. Zážitky se objevují na rovině senzomotorické, autobiografické, perinatální ale i transpersonální. Po celou dobu procesu jste plně orientovaní a neztrácíte kontrolu sami nad sebou. Samotný holotropní proces trvá tři hodiny. Dýchá se ve dvojicích, kdy každý "dýchač" má k sobě přísedícího "sittera", který mu je nápomocen (podá vodu, kapesník, pomůže dojít na toaletu apod.). Poté se jejich role prohodí. Po dýchání následuje integrace prožitku - malování mandaly a sdílení zážitku
ve skupině (pokud chcete). Facilitátor holotropní proces neřídí, pouze facilituje (podporuje vynoření a odžití symptomů). Pro spoustu lidí je holotropní dýchání spirituální praxí.

Technika není vhodná pro každého, zvláště ne pro lidi s kardiovaskulárními problémy, epilepsií, glaukomem, těhotenstvím, nedávnými úrazy a operacemi a pro vážnější duševní poruchy (schizofrenie, trvalá porucha s bludy, bipolární afektivní porucha). Zdravotní stav nutno konzultovat.

Naopak je vhodná pro lidi zvídavé, které zajímá seberozvoj a bezpečná práce s mimořádnými stavy vědomí. Dále pro lidi, kteří se potýkají s řadou psychických obtíží (deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, závislosti, trauma, psychosomatické obtíže). Také pro lidi, kteří jsou
po špatně proběhlém psychedelickém zážitku a usilují o jeho integraci.

Dýchání nabízím formou víkendových seminářu ve skupině dýchajících. Spolupracuji s kolegy, kteří jsou rovněž certifikovanými facilitátory holotropního dýchání.

Termíny HD v roce 2023 a 2024 s Mgr. Magdalenou Šimečkovou (Bohuslavice u Hlučína):

13.-14.10. 2023

10.-11.11. 2023

1.-2.12. 2023

12.-13.1. 2024

23. - 24.2. 2024

12. - 13.4. 2024

17. - 18.5. 2024

9. - 10.8. 2024

4. - 5.10. 2024

13. - 14.12. 2024

Dýchání probíhá v malé skupině do deseti účastníků. Cena semináře 3500 Kč včetně jídla a ubytování. Pro přihlášení mě prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.

© 2020 Mgr. Svatava Bardynová, DiS. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!